Project GGD Gelderland Frisse Lucht op kinderdagverblijven van start

De Gelderse GGD-en gaan een project “Frisse Lucht op Kinderdagverblijven” uitvoeren.  Doel is het ontwikkelen en toetsen van de eendagsmethode op 20 kinderdagverblijven en de kinderdagverblijven adviseren over het ventilatiegedrag van de leidsters om zodoende de ventilatie te verbeteren.

De eendagsmethode

De eendagsmethode wordt zo genoemd omdat alle activiteiten op een dag plaatsvinden:

Er wordt een inspectie en onderzoek van klaslokalen in het schoolgebouw uitgevoerd. Vervolgens wordt berekend wat de benodigde ventilaticapaciteit is per klaslokaal. Hieruit wordt per klaslokaal een ventilatie-advies-op-maat opgesteld. Dit advies en overige bevindingen worden aan het eind van de dag gepresenteerd aan het team van docenten en directie. Na afloop krijgt de school nog een aantal hulpmiddelen: een ventilatiestoplichtje en een lespakket over ventileren voor de leerlingen van de midden- en bovenbouw.

Uit het gehouden vooronderzoek blijkt onder andere dat deze eendagsmethode een geschikt instrument lijkt voor de kinderdagverblijven. De methode leidt tot verbetering van het ventilatiegedrag door leidsters.

Gevolgen van slechte binnenluchtkwaliteit

Niet alleen scholen kampen met binnenmilieuproblematiek. Ook op kinderdagverblijven is de kwaliteit van de binnenlucht onder de maat. Dat blijkt onder andere uit het vooronderzoek  “Frisse Lucht op Kinderdagverblijven” wat de GGD-en in Gelderland hebben uitgevoerd in het najaar van 2008. Een slecht binnenmilieu veroorzaakt gezondheidsklachten, onder andere hoofdpijn, vermoeidheid, sufheid, slijmvliesirritaties,  verergering van allergie- en luchtwegklachten. De groep kinderen op een kinderdagverblijf is vanwege hun jongere leeftijd mogelijk gevoeliger voor gezondheidseffecten door slechte ventilatie dan basisschoolleerlingen.

Behoefte bij kinderdagverblijven

GGD-en worden momenteel regelmatig benaderd door kinderdagverblijven met klachten over het binnenmilieu en vragen hoe dit te verbeteren. Daarnaast is de GGD van Hulpverlening Gelderland Midden benaderd door een van de koepelorganisaties voor kinderdagverblijven.  De koepelorganisatie wil een project starten voor verbetering van de binnenlucht op kinderdagverblijven.