Projecten

Stikstofdioxide in basisscholen

In opdracht van de Greenpeace Belgium heeft Buro Blauw stikstofdioxide (NO2) concentratiemetingen uitgevoerd bij circa 250 basisscholen in heel België. Doel van het onderzoek is het verkennen van de luchtkwaliteit in en rondom scholen.

De concentraties van NO2 functioneert als primaire indicator voor de luchtkwaliteit. Deze stof geeft samen met fijnstof relatief veel overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Van deze stoffen is bekend dat ze negatieve effecten hebben op de gezondheid en zijn gerelateerd aan verkeers- en verbrandingsemissies in de stad.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in rapport BL2018_8648_01-V02
Klik hier om het rapport te downloaden

Stofhinder in Westervoort

Inwoners van Westervoort ondervinden stofoverlast en hinder van fijnstof en zij schrijven dit toe aan de bedrijven op het industrieterrein Looveer. Buro Blauw is benaderd door de provincie Gelderland om een meetvoorstel te maken voor de monitoring van stof in Westervoort. In de periode van september, oktober en november 2007 wordt gedurende 8 weken de concentratie fijnstof en grofstof aan de rand van Westervoort gemeten.

lees verder »

Luchtkwaliteit in het centrum van Apeldoorn

In de periode van half september tot beging november voert Buro Blauw luchtkwaliteitsmetingen uit in het centrum van Apeldoorn. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland, dienst MW, afdeling LCI en de gemeente Apeldoorn, afdeling Milieu, Mobiliteit en Openbare Ruimte.

Aanleiding voor dat onderzoek is de installatie van roetfilters in de stadbussen (type Euro 3) in de gemeente Apeldoorn. De roetfilters zijn in de zomermaanden in 23 bussen geïnstalleerd. Doel van dit onderzoek is de effectiviteit van de geïnstalleerde roetfilters te evalueren.

lees verder »