Burgers meten zelf: vervuiling blijft binnen de perken

Een aantal inwoners van Maastricht heeft een jaar lang de kwaliteit van de lucht in de eigen straat gemeten. Nergens overschrijdt de vervuiling de Europese norm.

Aan een oproep eind 2016 van de gemeente Maastricht om de luchtkwaliteit in de eigen buurt te meten, gaven 62 burgers en enkele instellingen zoals scholen en buurthuizen gehoor.

Project verlengd
De gemeente en de burgers die meetbuisjes aan de gevels van hun huizen hingen, zijn tevreden over het verloop van de metingen. Er is daarom besloten om het project, dat burgers kans geeft bewust te worden van luchtvervuiling in de eigen omgeving, met een jaar te verlengen. Hierdoor kunnen ook trends in kaart worden gebracht.

Deelnemers kregen meetapparatuur in de vorm van twee buisjes die in een koker gezet moesten worden. De koker hangt aan de gevel voor het huis of bijvoorbeeld in een boom nabij  de woning. De meetbuisjes hangen verspreid over de stad. Elke vier weken worden de buisjes geanalyseerd en vervangen.

Binnen de perken
Nergens zijn de meetuitkomsten dusdanig dat er actie moet worden ondernomen vanwege luchtvervuiling. Wel zijn er verschillen tussen straten  in de mate van luchtvervuiling door verbranding via uitlaatgassen of door stoken voor warmte. Straten in de binnenstad en aan drukke verkeerswegen laten hogere vervuilingswaarden zien dan rustige straten in buitenwijken. Ook is de vervuiling in de winter hoger dan in andere seizoenen.

De burgermetingen zijn een aanvulling op de buisjes die de gemeente zelf op 44 plekken in de stad heeft geplaatst.

Meetresultaten zijn te zien op: www.luchtmeetnet-maastricht.nl

20.000 Vlaamse CurieuzeNeuzen

Uit ruim 52.000 inschrijvingen selecteerde de Universiteit Antwerpen 20.000 meetpunten om de luchtkwaliteit te meten. CurieuzeNeuzen Vlaanderen bepaalt de NO2 concentratie in de lucht over heel Vlaanderen.

CurieuzeNeuzen Vlaanderen laat 20.000 burgers over heel Vlaanderen toe om de kwaliteit van de lucht in hun straat te meten. Een burgeronderzoek naar luchtkwaliteit van die omvang is nooit eerder gevoerd. Om tot een goede spreiding van de meetpunten te komen, zochten de Universiteit Antwerpen, de Vlaamse MilieuMaatschappij en De Standaard meer dan 50.000 kandidaten. Midden maart werd die kaap gerond, de ruim 20.000 meetpunten zijn geselecteerd door de Universiteit Antwerpen.

‘De 20.000 meetpunten zijn optimaal gespreid over Vlaanderen’, zegt trekker Filip Meysman (Universiteit Antwerpen). ‘In elke Vlaamse gemeente wordt gemeten. Iedere Vlaming heeft een meetpunt op minder dan 250 meter van zijn woning. We selecteerden op basis van een algoritme dat rekening hield met een goede balans tussen stad en platteland, tussen drukke en minder drukke straten, open en gesloten bebouwing, street canyons versus brede straten.’

Deze 20.000 meetpunten zijn elk uitgevoerd met twee palmes diffusiebuisjes, dit resulteert dus in 40.000 door Buro Blauw geleverde meetbuisjes. Na afloop van de bemonsteringsperiode zullen deze meetbuisjes ook weer door Buro Blauw worden geanalyseerd.

Bron: De Standaard

Curieuzeneuzen Vlaanderen

 

 

Stikstofdioxide in basisscholen

In opdracht van Greenpeace Belgium vzw heeft Buro Blauw stikstofdioxide (NO2) concentratiemetingen uitgevoerd bij circa 222 basisscholen in heel België. Doel van het onderzoek is het verkennen van de luchtkwaliteit in en rondom scholen.

De concentraties van NO2 functioneert als primaire indicator voor de luchtkwaliteit. Deze stof geeft samen met fijnstof relatief veel overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Van deze stoffen is bekend dat ze negatieve effecten hebben op de gezondheid en zijn gerelateerd aan verkeers- en verbrandingsemissies in de stad.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in rapport BL2018_8648_01-V02