Schoonmaak Zwanenwater mogelijk

Buro Blauw heeft een geuronderzoek uitgevoerd voor het baggerspecie ontwaterings- en rijpingsdepot Uitlandse Polder te Callantsoog. Binnen dit ontwateringsdepot zal baggerspecie uit het natuurgebied Zwanenwater worden ingebracht met het doel deze ter plaatse te ontwateren. Het geuronderzoek is uitgevoerd op basis van emissiekentallen en geeft inzicht in de geursituatie van het depot. Uit de uitgevoerde verspreidingsberekeningen volgt dat er geen geurhinder is te verwachten.
meer bij RTV N-H…