Stofhinder in Westervoort

Inwoners van Westervoort ondervinden stofoverlast en hinder van fijnstof en zij schrijven dit toe aan de bedrijven op het industrieterrein Looveer. Buro Blauw is benaderd door de provincie Gelderland om een meetvoorstel te maken voor de monitoring van stof in Westervoort. In de periode van september, oktober en november 2007 is gedurende 8 weken de concentratie fijnstof en grofstof aan de rand van Westervoort gemeten.

De volgende metingen zijn uitgevoerd:
– Continue fijnstofconcentratiemetingen met de TEOM in combinatie met weekgemiddelde PM10-metingen met een kleinfiltergerät;
– Continue grofstofconcentratiemetingen met een grofstofrecorder;
– Stofdepositiemetingen (weekgemiddeld) met behulp van stofdepositieplaten op twee posities;
– Meteorologische parameters (windsnelheid, windrichting, neerslag).Gelijktijdig werd bij diverse bedrijven een logboek bijgehouden van relevante stofemissie-veroorzakende activiteiten op het bedrijfsterrein.
In dezelfde periode werd de stofoverlast in Westervoort met behulp van dagboekjes door enkele bewoners bijgehouden.
De combinatie van de emissielogboeken, de hinderlogboeken en het monitoringsprogramma geeft aan onder welke bedrijfs- en weersomstandigheden stofoverlast in Westervoort optreedt.