Symposium Lucht- en waterverontreiniging: het omwonenden perspectief georganiseerd door het Kennisnetwerk Milieu op 05 april 2024 in het WUR gebouw100 te Wageningen

Lucht- en waterverontreiniging: het omwonenden perspectief

Het Kennisnetwerk Milieu organiseert dit symposium voor alle geïnteresseerden in het bestrijden van lucht- en waterverontreiniging in de woonomgeving.

We zien je graag op vrijdagmiddag 5 april 2024!

Locatie: Lumen 1+2 (WUR gebouw 100), Droevendaalsesteeg 3a, 6708 PB Wageningen.
Deelname gratis; voertaal Nederlands. Aanmelden via deze link

13:30 Inloop met koffie en thee

14:00 Dr Caroline Moermond, voorzitter Kennisnetwerk Milieu – Welkom

14:10 – 14:30 Prof. Dr Maarten Krol, WUR, hoogleraar Luchtkwaliteit – Verspreiding van en blootstelling aan milieuverontreinigende stoffen: Tata Steel, pesticiden en fijn stof (houtstook)

14:30 – 14:50 Dr Chiel Jonker, UU, Senior onderzoeker milieuchemie – PFAS in Nederland: van bron tot burger

14:50 – 15:10 Ir. Frans de Bree, Buro Blauw – De rol van de milieuconsultant bij problemen met luchtkwaliteit.

15:10 – 15:30 Ir. Jelmer Buijs, Onafhankelijk deskundige op milieugebied – Bewonersacties in Drenthe tegen luchtverontreiniging met pesticiden.

15:30 – 16:00 Afsluitende discussie

16:00 – 17:00 Netwerkborrel

www.kennisnetwerkmilieu.nl