Uitstoot Nederland binnen EU-normen

De hoeveelheid luchtvervuiling die door Nederland in 2012 is uitgestoten valt binnen EU-normen. Buurlanden als België en Frankrijk gaan wel door hun ‘uitstootplafonds’ heen.

Dat blijkt uit cijfers van het Europees Milieu Agentschap (EEA).

De hoeveelheid stikstofoxide en ammonia die Nederland uitstoot valt maar net binnen de normen die zijn vastgelegd in de richtlijn Nationale Uitstootplafonds van de Europese Unie.

In die richtlijn is vastgelegd wat de maximumhoeveelheid is van een aantal vervuilende stoffen. Van alle stoffen die in de richtlijn zijn opgenomen, stoot Nederland minder uit dan maximaal is toegestaan.

Frankrijk, België, Luxemburg en Duitsland krijgen dat niet voor elkaar. Zij stoten van ten minste één vervuilende stof meer uit dan mag volgens de EU. In 2010 overschreed ook Nederland die norm nog op het gebied van stikstofoxide.

Bron: ANP/nu.nl