Veehouderij bij natuur voorlopig gered

var

DEN HAAG – Bestaande veehouderijen hebben geen natuurbeschermingswetvergunning nodig als zij beschikken over een milieuvergunning die ouder is dan de aanwijzing van natuur als beschermd gebied in hun buurt. Ook alle bestaande bedrijven die werken met een milieuvergunning van voor 1994, worden vrijgesteld van deze vergunningplicht.

De Raad van State heeft dat woensdag bepaald in een zaak die was aangespannen door de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) tegen de natuurbeschermingswetvergunning, die de provincie Noord-Brabant verleende aan een vleesvarkenshouderij in Heeze-Leende. Het varkensbedrijf in Heeze-Leende ligt naast de natuurgebieden Leenderbos en Groote Heide & De Plateaux, die in 2000 en 2004 als beschermd zijn aangewezen. De varkenshouder beschikte toen al over een milieuvergunning. De natuurbeschermingswetvergunning die de provincie verleende was overbodig, oordeelde de hoogste bestuursrechter. De Raad van State spreekt over een belangrijke uitspraak die gevolgen kan hebben voor veel veehouderijen. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) schat dat de uitspraak alleen al in Brabant van toepassing is op zeker vijfduizend van de in totaal 12.900 veehouderijen.