Veel (fijn) stof in de lucht

Er wordt al dagenlang warme lucht aangevoerd naar Nederland. De wind waait daarbij hoofdzakelijk uit richtingen tussen zuid en oost, zogenaamde continentale winden. We genieten volop van het vrij zonnige en warme weer, maar wie omhoog kijkt ziet dat de lucht niet strakblauw is. De lucht die we inademen is ongezond. Hoe komt dit?

(Minder) fijn stof

Doordat de wind over land waait wordt vuile lucht aangevoerd vanuit onze buurlanden en ook zelf vervuilen wij de lucht. De concentratie fijn stof in de lucht is hierdoor al enkele dagen behoorlijk hoog. Er is sprake van matige luchtvervuiling. Hoewel fijn stof goed in de oren klinkt is het een van de meest schadelijke vormen van luchtvervuiling. Het gaat om de kleinste stofdeeltjes in de lucht, kleiner dan 10 micrometer. Een groot deel hiervan (55%) bestaat uit kleine zanddeeltjes en zeezout. Vervuiling door (chemische) industrie en gemotoriseerd verkeer speelt echter een belangrijke rol. In stedelijke gebieden worden de Europese normen voor luchtkwaliteit jaarlijks overschreden.

Fijn stof kan diep doordringen tot in de longen en daar schade aanrichten. Mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten krijgen hierdoor te maken met verergering van hun symptomen en studies wijzen aan dat enkele duizenden mensen maanden eerder sterven door blootstelling aan fijn stof.

Saharastof

Hoewel het de laatste tijd vrij zonnig is zien we geen strakblauwe luchten. Dit komt in de eerste plaats doordat de lucht hoog in de atmosfeer vochtig is, resulterend in sluierbewolking.  Daarnaast is Saharastof aanwezig. Dit is zichtbaar in de vorm van een bruinige gloed aan de horizon en dit resulteert in kleurrijke zonsopkomsten en zonsondergangen. In de noordelijke Sahara waait het de laatste tijd flink, waardoor fijne zanddeeltjes in de lucht terecht zijn gekomen. Op grote hoogte waait dit zand vanuit Noord-Afrika helemaal naar Nederland toe. Komende dagen stijgt de kans op een bui en kan het Saharastof met de regen naar beneden komen. Ons advies: was de auto nog even niet.

Engeland

De Britse autoriteiten hebben ouderen en mensen met long- en hartklachten in delen van Engeland opgeroepen zich buiten niet in te spannen. Ook daar is de lucht vervuild met zand uit de Sahara en schadelijk fijnstof. Woensdagmiddag was de vervuiling nog ‘gematigd’, maar de verwachting is dat ze in de loop van de dag zal stijgen tot 8 of 9 op een schaal van 10.

Verspreiding van Saharazand richting de Benelux

Berkenpollen

Naast stof hebben we te maken met veel pollen in de lucht. Belangrijkste veroorzaker van hooikoortsklachten is op dit moment de allergene berk. Daarnaast begint ook het zeer allergene gras al voorzichtig te bloeien. Door het zeer zachte weer van de laatste maanden loopt de natuur (ruim) een maand voor op de gebruikelijke planning. Hooikoortspatiënten zullen het waarschijnlijk niet erg vinden als er een keer een bui gaat vallen.

Wanneer wordt de lucht gereinigd?

Vanaf het weekend wordt zowel op grote hoogte als aan de grond schonere lucht vanaf zee aangevoerd. Hierdoor zullen we het ook moeten doen met iets lagere temperaturen, maar in ruil daarvoor kunnen we weer vrij ademhalen en met succes de auto wassen. Doordat af en toe een bui valt zal ook de hooikoortsoverlast iets afnemen.

Door: Jaco van Wezel / ANP
Bron: weeronline.nl / nu.nl