Verbod negen milieuvervuilende stoffen

Nederland legt samen met 162 andere landen productie en gebruik van 9 gevaarlijke stoffen, waaronder pesticiden en brandvertragers, aan banden. Dat hebben de landen op 9 mei 2009 afgesproken.

De 9 stoffen zijn: chlordecone, pentabromodiphenylether, hexabromobiphenyl, lindaan, perfluorooctanesulfonaat, octabromodiphenylether, pentachlorobenzeen, alpha hexachlorocyclohexaan and bèta hexachlorocyclohexaan.

POP’s
Allen zijn zogenaamde persistent organic pollutants (POP’s), giftige en moeilijk afbreekbare (persistente) stoffen als gewasbeschermingsmiddelen en dioxinen. Ze zijn schadelijk voor mens en milieu, omdat ze zich in organismen ophopen. Dit kan leiden tot kanker, onvruchtbaarheid en aantasting van het immuunsysteem.

Verdrag van Stockholm
De landen hebben dezelfde verboden en beperkingen al voor 12 andere stoffen gemaakt. Die afspraken zijn eerder al vastgelegd in het Verdrag van Stockhom, een wereldwijd verdrag van de VN-Milieuorganisatie (UNEP) om de gezondheid en het milieu te beschermen tegen deze stoffen.