Vonken verdrijven varkensluchtjes. Een Eindhovense uitvinding bestrijdt stank in varkensstallen en verkeerstunnels.

Wat is de overeenkomst tussen een verkeerstunnel en een varkensstal? Het stinkt er behoorlijk. Maar daar valt op beide plaatsten exact hetzelfde tegen te doen. De  Electrical Power Systems (EPS) van de TU Eindhoven gaat de komende maanden zogenoemde Corona-reactoren plaatsen bij een varkensboer en bij een verkeerstunnel. Deze reactoren moeten de lucht zuiveren.

Het Eindhovense onderzoek naar Corona-reactoren heeft al heel wat patenten opgeleverd. De kern van de reactor bestaat uit twee elektroden waartussen elektrische hoogspanningspulsen worden opgewekt, vijfhonderd per seconde, waardoor in de reactor een zogeheten Corona-ontlading ontstaat, een purperen gloed die bestaat uit vonkjes die op hun beurt een stortvloed aan elektronen, ionen en radicalen (“gebroken”moleculen) produceren. Deze zorgen voor de omzetting van koolwaterstoffen, stikstofoxiden en allerlei stinkende (zwavel)verbindingen in onschuldige stoffen. Ook micro-organismen en fijnstof leggen het loodje.

In december hoopt EPS groen licht te krijgen van SenterNovem, het innovatieplatform van het ministerie van Economische Zaken, voor de daadwerkelijke inzet van de reactoren. Bij de verkeerstunnel wordt een deel van de uitlaatgassen opgevangen en verwerkt. Uiteindelijk zal de capaciteit van het systeem zodanig worden opgeschaald dat alle uitlaatgassen verwerkt kunnen worden. De stikstofoxiden worden omgezet in salpeterzuur dat omgezet wordt in zout. Tijdens de verkeersspits leveren vijfduizend voertuigen per uur ongeveer vijf kilo zout, zo voorspelt Frank Beckers, gastonderzoeker bij EPS maar eigenlijk in dienst van HMVT, een dochteronderneming van ingenieursbureau Oranjewoud.

De Corona-reactor haalt niet alleen stikstofoxiden en roetdeeltjes uit de lucht, ook fijnstof, organische stoffen, ammoniak en waterstofsulfide zijn kansloos. Daarom wordt ook een proef voorbereid op een varkensbedrijf in Sterksel. Daar zal een Corona-reactor gekoppeld worden aan een stal met 2.200 varkens. EPS-medewerken Bert van Heesch: “Het is een gesloten circuit. Met biogas uit de varkensstal wordt een generator aangedreven die op zijn beurt de reactor van vermogen voorziet. De uitstoot van het aggregaat wordt samen met de stallucht door de reactor geleid. Het restproduct is kunstmest”.

De reactor kan ook bacteriën doden. Dat is interessant, want de veehouderij wordt steeds vaker getroffen door besmettingen met de hardnekkige MRSA-bacterie. Volgens het RIVM is ruim 80 procent van de kalverhouderijen besmet met MRSA en bijna de helft van alle varkenshouderijen. Ook veel boerengezinnen raken hiermee besmet. Het RIVM vreest dat door overmatig antibioticagebruik de bacteriën immuun worden en straks niet langer te bestrijden zijn.  Andere oplossingen zijn dringend gewenst, en de Corona-reactor kan misschien uitkomst bieden.

De reactor kan wellicht nog meer dan alleen maar het varkensbedrijf  gezonder maken. Als de reactor ook in staat is om de stank in de directe omgeving drastisch te verminderen,  dan kunnen de bestaande  “stankcircels”  rond veehouderijen en bedrijven de prullenbak in. Dat zou grote gevolgen hebben voor bestemmingsplannen in agrarische en stedelijke gebieden.