Website diffusiebuisjes.nl online

Vanaf 1 oktober, is de nieuwe website diffusiebuisjes.nl online. Deze website is speciaal ingericht met alle informatie over het meten van stikstofdioxide in binnen- en buitenlucht met Palmes diffusiebuisjes. Alle informatie staat daar centraal bij elkaar op een eigen website, gemaakt voor alle gebruikers.

Mis je iets? Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons weten.